Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. Ji formuoja, organizuoja, kontroliuoja valstybės politiką šiose švietimo srityse: formaliojo ir neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos, kvalifikacijų sistemos ir kompetencijų pripažinimo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, sporto.

Švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministerija vykdo švietimo stebėseną, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl švietimo finansavimo, mokyklų materialinės bazės, steigia ir valdo žinybinius registrus ir valstybės informacines sistemas, koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių veiklą, profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tinklo kūrimą, organizuoja ir koordinuoja vidurinio ugdymo programų akreditavimą, finansuoja ar kitaip skatina užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą švietimo ir studijų srityse, rengia nacionalinių mokslo ir technologijų programų nuostatus ir koordinuoja šių programų įgyvendinimą, vykdo sporto stebėseną, tvirtina strateginių sporto šakų sąrašą, atlieka sporto projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, atranką, skiria rentas buvusiems sportininkams ir kt.Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras puoselėja mokinių neformaliojo ugdymo tradicijas, kurios puikiai dera su kuriamais ir vykdomais naujais projektais. Atvira visuomenės reikmėms Centro veikla sudaro daug galimybių teikti profesionalias papildomo švietimo paslaugas mokiniams, mokytojams ir mokykloms.
Bendradarbiaudamas su valstybės ir savivaldybių institucijomis Centras vykdo profesinio orientavimo, gabių ir talentingų vaikų ugdymo, saugaus eismo, etninės kultūros, kūno kultūros ir sporto, pilietinio ugdymo, gamtos mokslų populiarinimo programas ir kitus projektus. Kasmet organizuoja apie keturis šimtus nacionalinių ir tarptautinių renginių – olimpiadų, konkursų, festivalių, parodų, seminarų, sporto varžybų. Centre sėkmingai veikia neakivaizdinės mokyklos, būreliai, organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams.
Centro veiklos siekiamybė – intelektuali, mąstanti, kūrybinga jauna asmenybė!Vilniaus universitetas

1579 m. įkurtas Vilniaus universitetas (VU) užima lyderio pozicijas Lietuvos aukštojo mokslo rinkoje ir, remiantis „QS World University Rankings 2019“ duomenimis, 458 vietą pasaulyje.

Šiuo metu per 20 000 studentų studijuoja daugiau nei 70 bakalauro ir 100 magistrantūros studijų programas, o doktorantūros studijos siūlomos 29 akademinėse srityse. VU garsėja ir globalios reikšmės čia dirbančių mokslininkų pasiekimais įvairiausiose srityse, nuo lazerinės fizikos iki kalbotyros ar biochemijos. 

VU vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos bei technologijos mokslų sričių studijos.

Europos centre įsikūrusi Lietuvos sostinė Vilnius patrauklus savo pasaulinio lygio IKT infrastruktūra, sparčiai augančiais verslais, daugiakalbe bendruomene ir labai turtingu kultūriniu gyvenimu.


Fizikos fakultetas

VU Fizikos fakultetas yra vienas pažangiausių fizikos mokslų ir tyrimų centrų Lietuvoje, siūlantis visų trijų pakopų studijų programas: vykdomos bakalauro (fizikos, technologijų ir inžinerijos, įskaitant šviesos inžinerijos kursus anglų kalba), magistrantūros (4 studijų programos lietuvių arba anglų kalbomis) ir doktorantūros studijos.

Fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų veikla fakultete vykdoma šešiuose mokslo padaliniuose: Cheminės fizikos, Fotonikos ir nanotechnologijų, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų, Teorinės fizikos ir astronomijos institutuose, Lazerinių tyrimų ir Bendradarbiavimo su CERN centruose. Fizikos fakultetas susilaukia itin palankių vertinimų dėl vykdomų tyrimų kokybės, efektyvios infrastruktūros, mokslinio potencialo lazerinių technologijų, kietojo kūno šviesos, optinių komponentų ir kondensuotų medžiagų tyrimų srityse. 

Daugiau nei 600 bakalaurantų ir magistrantų, studijuojančių Fizikos fakultete, turi galimybę prisidėti prie šiuolaikinės fizikos ir technologijų mokslo pažangos. Mūsų absolventai yra įsteigę aukštųjų technologijų įmones ir užima vadovaujančias pozicijas versle, kuris daugelį metų išlieka konkurencingas ir sėkmingas.