Kas yra IPhO?

Tarptautinė fizikos olimpiada (angl. International Physics Olympiad – IPhO) yra kasmetinis individualus fizikos konkursas skirtas vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniams. Olimpiada pradėta rengti suvokus, jog fizikos svarba auga visose mokslo ir technologijų kryptyse. Ja siekiama stiprinti jaunų asmenų švietimą fizikos srityje, palaikyti įvairių šalių fizikos švietimo specialistų tarpusavio kontaktą.

Trumpa olimpiados istorija

Tarptautinės matematikos olimpiados (kuri buvo organizuojama nuo 1959 m.) sėkmė bei jos organizavimo pozityvi patirtis paskatino fizikus suorganizuoti tarptautinę fizikos olimpiadą. Pirmoji IPhO buvo surengta Varšuvoje, Lenkijoje, 1967 m prof. Czesław Ścisłowski dėka. Joje dalyvavo vos penkių šalių atstovai. Bėgant metams olimpiada plėtėsi ir didžiausią vienu metu dalyvaujančių šalių skaičių pasiekė 2018 m., kuomet Lisabonoje, Portugalijoje, susirinko 92 šalių atstovai. Per olimpiados gyvavimo istoriją keitėsi ir pats olimpiada - kito delegacijų dydis, teorinių ir eksperimentinių užduočių kiekis, jų sudėtingumas. Šiuo metu olimpiados dalykiniai ir organizaciniai klausimai apibrėžti Olimpiados statute ir programoje, kurie gali būti keičiami tik tarptautinės tarybos susirinkimų metu.

1989 metais Lenkijoje vykusioje IPhO Lietuva buvo pakviesta dalyvauti svečio teisėmis, o nuo 1992 metų Lietuvos delegacija olimpiadoje dalyvauja nuolatos. Per tą laiką mūsų šalies mokiniai olimpiadoje iškovojo 2 aukso, 13 sidabro, 38 bronzos medalius ir 44 pagyrimo raštus.

Kas gali dalyvauti olimpiadoje?

Paprastai delegaciją sudaro 5 mokiniai ir 2 vadovai, taip pat į olimpiadą gali atvykti stebėtojų ir svečių.

Olimpiados dalyviai turi būti vidurinių ar profesinių mokyklų mokiniai. Olimpiadoje taip pat gali dalyvauti pabaigę šias mokyklas mokiniai tol, kol nėra įstoję į universitetą. Dalyviai negali būti vyresni nei 20 metų amžiaus iki konkurso metų birželio 30 dienos.

Delegacijų vadovai turi būti angliškai kalbantys fizikos ar fizikos mokymo specialistai, patys gebantys išspręsti tarptautinių fizikos olimpiadų uždavinius.

Kokio tipo uždaviniai pateikiami olimpiadoje?

Olimpiadoje atskirai pateikiami teoriniai ir eksperimentiniai uždaviniai. Kiekvienam užduočių sprendimui skiriamos 5 valandos, o užduočių sprendimai organizuojami taip, kad tarp jų būtų bent viena diena pailsėjimui. Teorijos egzaminas būna sudarytas iš 3 uždavinių, kurie sudaryti bent iš 4 skirtingų fizikos sričių. Praktinė olimpiados dalis gali turėti vieną arba du uždavinius. Teoriniai uždaviniai yra verti 30 taškų, o praktiniai 20. Uždaviniai įprastai reikalauja kūrybiško mąstymo ir žinių, kurios aprašytos olimpiados dalykinėje programoje. Kiekvienam IPhO dalyvaujančiam mokiniui užduotys yra išverčiamos į jo kalbą delegacijos vadovų, kurie dieną prieš uždavinių sprendimą susipažįsta su uždaviniais, juos svarsto ir patvirtintus išverčia į savo šalies kalbą.

Kiek olimpiados dalyvių yra apdovanojama?

Aukso medaliais apdovanojami 8 % geriausiai pasirodžiusių dalyvių;

Aukso arba sidabro medaliais apdovanojami 25 % geriausiai pasirodžiusių dalyvių;

Aukso, sidabro arba bronzos medaliais apdovanojami 50 % geriausiai pasirodžiusių dalyvių;

Medaliu arba pagyrimo ra6tu apdovanojami 67 % geriausiai pasirodžiusių dalyvių.

IPhO 2021 Lietuvoje

 51-oji Tarptautinė fizikos olimpiada vyks Vilniuje 2021 m. liepos 17–24 d. Renginyje dalyvaus komandos iš viso pasaulio, tikimasi sulaukti delegacijų iš maždaug 90-ies valstybių. Olimpiadoje dalyvaus apie 450 mokinių, per 300 komandų vadovų ir stebėtojų bei apie 220 lietuvių mokslininkų, savanorių ir organizatorių. Devynioms dienoms į mūsų šalį susirinkę viso pasaulio jaunieji fizikai spręs Lietuvos mokslininkų paruoštas teorines ir eksperimentines užduotis, susipažins su Lietuva ir jos kultūra vykdami į ekskursijas. Komandų vadovai olimpiados metu svarstys pateiktus uždavinius, vers juos į savo kalbas, dalyvaus Tarptautinės tarybos susirinkimuose. Tikimasi, jog tarptautinė fizikos olimpiada paskatins labiau domėtis fizika ir Lietuvos mokinius. Planuojama, jog prieš renginį šalyje vyks daug su fizikos ir kitų gamtos mokslų populiarinimu susijusių renginių.